77% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan ia boleh mengakibatkan risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat akibat daripada leveraj.77% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs. Anda haru mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan sama ada anda mampu mengambil risiko yang tinggi dalam merugikan wang anda.
Perhatian: Dokumen-dokumen Malumat Utama ini bukan bahan promosi. Maklumat tersebut adalah diwajibkan oleh undang-undang berkenaan untuk membantu anda memahami sifat semulajadi, risiko-risiko, kos-kos, keuntungan dan kerugian berpotensi yang terkandung dalam produk ini, serta membantu anda untuk membandingkannya dengan produk-produk lain.